Add Value: H1-resultaten Nederlandse small- en midcaps

Willem Burgers en Hilco Wiersma, fondsmanagers van het Nederlandse small- en midcapfonds Add Value Fund bespreken de H1-resultaten van de deelnemingen van het fonds en blikken vooruit op H2.

TKH Group, een internationaal opererende groep ondernemingen die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van innovatieve Telecom-, bouw- en industriële oplossingen, rapporteerde over het tweede kwartaal 2016 een met 6,6% gedaalde omzet De daling van het resultaat in het tweede kwartaal was in lijn met de eerder gecommuniceerde lagere orderingang uit China binnen het subsegment manufacturing systems. De situatie in China verbeterde niet in Q2 2016 doordat een aantal verwachte opdrachten, ook binnen de vijf grote bandenbouwers, werd uitgesteld. De vooruitzichten voor H2 2016 voor de marktsegmenten waarin TKH opereert, laten over het algemeen een positiever beeld zien. Binnen Telecom Solutions (13% van de groepsomzet) wordt een omzet verwacht in lijn met die van het eerste halfjaar. De vraag naar glasvezel in China zal in H2 2016 lager liggen, maar dit zal naar verwachting grotendeels gecompenseerd kunnen worden door een aantrekkende vraag uit Europa.

Electromagnetenproducent Kendrion rapporteerde solide resultaten over de eerste zes maanden van 2016. Bij een stabiele omzet van € 114,1 miljoen (Q2 2015: € 114,3 miljoen) steeg het vergelijkbare bedrijfsresultaat EBITA met 8% van € 8,0 miljoen naar € 8,6 miljoen. CEO Joep van Beurden meldde in een toelichting op de cijfers dat Kendrion goed op koers ligt om de doelstellingen van de begin mei geformuleerde nieuwe strategie ‘Simplify, Focus and Grow’ te gaan realiseren. Deze gaan voor de komende drie jaar uit van een samengestelde omzetgroei van jaarlijks gemiddeld 5% met eind 2018 een EBITA-marge van 10%.

Sif Group, Europees marktleider op het gebied van de productie van dikwandige, gelaste buisconstructies voor fundaties voor de olie- en gasindustrie en voor fundaties ten behoeve van de offshore windmolenindustrie, rapporteerde robuuste cijfers over de eerste zes maanden van 2016. Bij een omzet van € 205,3 miljoen (H1 2015: € 98,1 miljoen) werd een genormaliseerde EBITDA van € 36,9 miljoen geboekt (H1 2015: € 24,2 miljoen). Sif is in staat geweest om opdrachten binnen te halen voor alle belangrijke projecten die momenteel in de markt worden aangeboden. Hierbij staan de bijbehorende marges wel structureel onder druk. De bouw van de nieuwe productiefaciliteit bij Rotterdam op de Maasvlakte, ligt op schema.

Flow Traders, liquiditeitsverschaffer in Exchange Traded Products (ETP’s), rapporteerde over het tweede kwartaal 2016 een 5% hoger netto handelsresultaat van € 67,9 miljoen ten opzichte van Q1 2016 (€ 65 miljoen). Daarbij leverde de stevige marktturbulentie die volgde op het brexit-referendum aan het einde van het kwartaal een stevige impuls aan de handelsresultaten. Ondanks de lastige marktomstandigheden was co-CEO Dennis Dijkstra tevreden met de gerealiseerde resultaten, met name die in EMEA (Europa, Midden Oosten, Afrika) en in de Amerikaanse regio. In deze laatste markt verkreeg Flow Traders onlangs het FINRA-lidmaatschap waardoor de onderneming binnenkort ook actief kan zijn op de zogenaamde off-exchange markt met institutionele klanten als exclusieve tegenpartij. In Azië is het marktaandeel vooralsnog laag, maar streeft Flow Traders ernaar om de activiteiten stap-voor-stap uit te breiden.

Tankopslagbedrijf Koninklijke Vopak rapporteerde halfjaarcijfers die weliswaar fractioneel achterbleven bij de marktconsensus, maar onderliggend als uiterst solide zijn aan te merken. Het management verstrekte geen specifieke prognose voor geheel 2016, maar volstond met het statement dat de positieve ontwikkelingen in H1 2016 een gezonde basis vormen voor het te verwachten resultaat voor geheel 2016, waarbij rekening dient te worden gehouden met het gemis van de bijdrage van de verkochte assets en de mogelijk negatieve invloed van valutakoersfluctuaties. CEO Eelco Hoekstra gaf in een commentaar op de cijfers aan dat de wereldwijde vraag naar chemische producten op de lange termijn naar verwachting verder zal toenemen, in het bijzonder in Azië. Deze verwachting is gebaseerd op verdere liberalisering in markten als Mexico en Indonesië, de geleidelijke transitie van China in de richting van een dienst-gedreven economie en de stapsgewijze terugkeer van Iran op de wereldwijde energiemarkt.

Wij achten Hunter Douglas, na de eind juni afgeronde overname van Levolor & Kirsch, uitstekend gepositioneerd om in 2017 een versnelling van de winstgroei te kunnen realiseren. De wereldmarktleider in raambekleding en prominent aanbieder van architectonische producten als gevel- en plafondsystemen, rapporteerde solide cijfers over het tweede kwartaal van 2016. De afgelopen maand heeft het bedrijf bovengemiddeld gepresteerd in de Add value Fund-portefeuille.

ABOUT THE AUTHOR
Mona Dohle
Mona Dohle speaks German and Dutch, she is DACH & Benelux Correspondent for InvestmentEurope. Prior to that, she worked as a journalist in Egypt and Palestine. She started her career as a journalist working for a local German newspaper. Mona graduated with an MSc in Development Studies from SOAS and has completed the CISI Certificate in International Wealth and Investment Management.

Read more from Mona Dohle

preloader
Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!