Sökandet efter en tillväxtkatalysator för andra hälften av 2017

De globala aktiemarknaderna har generellt sett fungerat bra i inledningen av 2017. I dagsläget verkar analytiker och investerare relativt optimistiska även om entusiasmen för de konjunkturkänsliga sektorerna har avtagit.

Det är ännu inte tydligt huruvida aktiemarknaderna får ytterligare flyt under andra hälften av året, eller om stigande räntor och långsammare tillväxt på vissa nyckelmarknader ger motvind. Eftersom inkomstcykeln antas vara mer avancerad i USA finnas större utrymme för aktievinster i Europa, Asien och tillväxtmarknaderna. Även en kreditbegränsning i Kina bör ha mindre påverkan på tillväxtekonomierna.

Den ekonomiska politiken och i synnerlighet USA:s skattereform, kommer sannolikt vara en nyckelvariabel under andra hälften av 2017. Det finns ett rimligt scenario där amerikanska skattesänkningar minskar den politiska risken i Europa och ökad företags- och konsumentoptimism bidrar till fortsatt globala tillväxt. Men med tanke på kontroverserna kring president Trump är det inte helt övertygande att hans administration har den politiska kraft som krävs för att genomföra skattereformerna som behövs för att sporra ekonomin. Utan stimulans i form av en amerikansk skattereform hotas aktiemarknaderna att sakta ner på grund av följande faktorer:

  • Tecken på reducerad ekonomisk drivkraft. Inköpschefens index – bra indikator för ekonomisk tillväxt – verkar ha nått en topp eller möjligtvis avstannat i ett antal länder.
  • Ytterligare åtstramning av FED, som syftar till att höja de kortsiktiga räntorna till mer historiskt normala nivåer.
  • Osäkerhet kring penningpolitiken i euroområdet. Investerare förväntar sig att Europeiska centralbankens eventuella stramar åt de ekonomiska stimulanserna.
  • Åtstramning av monetära och finanspolitiska stimulanser i Kina. Peking skiftar sina prioriteringar till att begränsa kredittillväxten istället för att stimulera den ekonomiska tillväxten.
  • Överutbud i global oljeförsörjning. Återvinning av vinster i oljesektorn har varit en av grundstenarna i resultatåterhämtningen och ett oljeprisfall skulle hota aktier och finansmarknader i allmänhet.

 

Robert Sharps, senior portfolio manager på T. Rowe Price

preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!