Standard Life Investments: Markt gelooft Fed niet

Related Content Related Video White Papers Related Articles

De recente stijging van de obligatierente doet haast vergeten hoe ultralaag deze noteert. Er zijn veel redenen aan te voeren waarom de langetermijnrente zo historisch laag is. De markt lijkt breed te gokken op een lang ruim beleid en een erg langzame verhoging van de rente. “Kloppen de verwachtingen wel?”, vragen Jeremy Lawson en James McCann, macro-economen bij Standard Life Investments, zich hardop af.

Dat de markt anders denkt dan de centrale banken komt voort uit ervaring omdat de beleidsmakers vaker hun hand overspeelden in het afbouwen van een stimulerend beleid. Toch zie we een aantal redenen waarom het dit keer anders kan verlopen dan de markt denkt:

  1. de productiviteit in de wereldeconomie zal niet zo zwak blijven als het nu is
  2. ook is er meer vertrouwen dat de centrale banken hun inflatiedoelstellingen uiteindelijk zullen halen

Discrepantie forward guidance en verwachting markt

De timing van de eerste rentestap van de Fed is vooral een thema voor kortetermijnbeleggers. Wij zijn meer geïnteresseerd in het tempo van de verkrapping. Er bestaat namelijk een grote discrepantie tussen de forward guidance van de FED en de marktverwachtingen ten aanzien van de renteontwikkeling op middellange termijn. De markt gelooft de Fed niet en ziet de risico’s maar in een richting.

Hoe groot is het risico dat de Fed de rente sneller zal moeten verhogen dan zij steeds de markt voorhouden? De markt lijkt met name naar het verleden te kijken. Er zal veel afhangen van de productiviteitsgroei in de komende jaren en of de Fed die goed inschat. Als de productiviteitsgroei traag blijft en de arbeidskosten snel stijgen, dan zal de Fed sneller moeten verkrappen om inflatie te beteugelen dan waar nu vanuit wordt gegaan.

Verwachting in Europa te voorzichtig

De eurozone loopt achterop bij veel andere centrale banken uit de ontwikkelde wereld. De toon begint echter te veranderen, maar het zal nog wel een tijd duren voordat de eerste hint gegeven wordt op een beleidsverandering.

Eerst moet de ECB bepalen hoeveel QE er nodig is. De groei lijkt aan te trekken en dat zou de inflatoire druk moeten verhogen. Veel hangt af van hoeveel reservecapaciteit in de Europese economie zit. McCann voorspelt een geleidelijke stijging van de kerninflatie, die de ECB zal overtuigen om eind 2016, begin 2017 het beleid te gaan verkrappen.

De volgende stap is het normaliseren van het beleid en verhoging van de rente. Dat lijkt nog verder weg op de horizon. De markt voorspelt een renteverhoging aan het einde van 2017 en gaat pas in 2019 uit van een rente van 1%. Dit lijkt aan de voorzichtige kant.

Als er een echt cyclisch herstel optreedt, dan zal de ECB het beleid sneller normaliseren dan verwacht. McCann signaleert wel een ander risico aan de horizon en dat is dat de ECB-cyclus verstoord wordt door een internationale schok, waardoor de centrale bank niet eens de tijd krijgt om het beleid volledig te normaliseren.

ABOUT THE AUTHOR
Mona Dohle
Mona Dohle speaks German and Dutch, she is DACH & Benelux Correspondent for InvestmentEurope. Prior to that, she worked as a journalist in Egypt and Palestine. She started her career as a journalist working for a local German newspaper. Mona graduated with an MSc in Development Studies from SOAS and has completed the CISI Certificate in International Wealth and Investment Management.

Read more from Mona Dohle

preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!