BNPP IP: Geloofwaardigheid opkomende landen belangrijk

Related Content Related Video White Papers Related Articles

Voor beleggers is het  belangrijk de geloofwaardigheid van een land in de gaten te houden wanneer zij hun geld investeren in opkomende landen, aldus Patrick Mange, beleggingsstrateeg opkomende marketen bij BNP Paribas Investment Partners.

Landen met hoge schulden, lage internationale reserves, significante tekorten, netto-schuldenaren met veel dollarschuld zijn kwetsbaar in het licht van een sterkere dollar en renteverhogingen in de VS. Grondstofexporteurs hebben het daarbij extra moeilijk.

Anderzijds zijn er landen die ‘hun business model aanpassen’ en profiteren van de hervormingen die zij doorvoeren. In de allereerste uitgave van de publicatie “What’s really happening in emerging markets” focust BNP Paribas Investment Partners op Brazilië, Turkije en India.

Alle drie de landen maken deel uit van de zogenoemde ‘Fragile Five’ (met daarnaast Indonesië en Zuid-Afrika). Brazilië beschikt over voldoende buitenlandse reserves, maar is wel een netto-schuldenaar, een grondstofexporteur en heeft weinig bewegingsruimte wat betreft monetair en fiscaal beleid door een substantieel tekort en hoge inflatie. Onder druk van de rating agencies is het land echter bezig zijn financiën op orde te stellen.

Er is nog veel werk te verzetten, maar het is een stap in de goede richting. De huidige situatie is gunstiger voor vastrentende waarden dan voor aandelen, maar als de verbeteringen doorzetten zullen ook daar interessante mogelijkheden ontstaan. Voor dit jaar verwacht BNP Paribas Investment Partners dat de bbp-groei krimpt met 1,7%. Volgend jaar neemt de groei dan weer toe met 0,5%.

Die verwachtingen zijn gebaseerd op verwachte aanpassingen in de arbeidskosten, fiscale consolidatie en een krap monetair beleid. BNP Paribas Investment Partners verwacht dat de inflatie zal dalen naar 5% in 2016 en dat de centrale bank in september of oktober de rente toch naar beneden zal bijstellen. Dat is natuurlijk gunstig voor vastrentende waarden.

In tegenstelling tot Brazilië is Turkije een netto importeur van grondstoffen. Het land profiteert daarmee van de lage olieprijzen, die het tekort op de balans verminderen. Turkse banken beschikken over sterke balansen en de gediversifieerde economie is sterk gericht op de eurozone en kan daarmee profiteren van het QE-programma. Het land is echter wel een netto-schuldenaar en hoewel het de internationale reserves de afgelopen jaren vergrootte, is dit nog niet voldoende om aan de verplichtingen te voldoen.

Turkse aandelen presteerden sinds ‘tapering’ door de Amerikaanse centrale bank in zicht kwam bijna net zo slecht als in Brazilië. Buitenlandse beleggers lijken weinig vertrouwen in het land te hebben. BNP Paribas Investment Partners gelooft echter dat na de verkiezingen in juni het land zijn geloofwaardigheid kan herstellen. Lijkt het er inderdaad op dat er hervormingen aankomen, kan dat de markt een boost geven.

India is beduidend minder kwetsbaar. De centrale bank verhoogde de buitenlandse reserves de afgelopen jaren flink en het land profiteert van de lage grondstofprijzen. India heeft daarentegen wel te maken met een flink tekort. De overheid focust momenteel op investeringen in de infrastructuur en de verwachting is daarom niet dat het tekort veel zal krimpen. De inflatie is gedaald maar blijft hoog. Er is echter nog wel ruimte voor verdere versoepeling.

Het land blijft een netto-schuldenaar, hoewel de leenbehoefte net als in Turkije daalt. De nieuwe regering zorgde voor meer geloofwaardigheid. Dat was al terug te zien in de koersen en dat zal waarschijnlijk de komende twee tot drie jaar zo blijven, hoewel onderweg wat correcties kunnen plaatsvinden omdat beleggers wellicht te snel te veel verwachten van de nieuwe overheid.

ABOUT THE AUTHOR
Mona Dohle
Mona Dohle speaks German and Dutch, she is DACH & Benelux Correspondent for InvestmentEurope. Prior to that, she worked as a journalist in Egypt and Palestine. She started her career as a journalist working for a local German newspaper. Mona graduated with an MSc in Development Studies from SOAS and has completed the CISI Certificate in International Wealth and Investment Management.

Read more from Mona Dohle

preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!