Aktivt og passivt styrede investeringer har hver deres fordele og ulemper skriver InvesteringsForeningsRådet

Aktivt og passivt styrede investeringer har hver deres fordele og ulemper, skriver Jens Jørgen Holm Møller, direktør InvesteringsForeningsRådet

I Berlingske Tidende har man gennem længere tid under mandagsrubrikken “Dine penge” kunnet læse om fordelene ved passivt styrede investeringer – altså den investeringsform, hvor man “skygger” et indeks. Alternativet er den aktive styring, hvor forvalteren prøver at finde de bedste investeringer i markedet. Ofte fremstilles passivt styrede investeringer som “det bedste” for alle investorer. Det undrer mig. For der er fordele og ulemper ved begge former.

Ved den passive styring er målet at holde omkostningerne nede. Det gør forvalteren ved at spare ressourcer på investeringsarbejdet. Investeringerne sættes sammen, så de svarer til vægtene i markedet. Et eksempel: Udgør japanske aktier 7 pct. af de globale investeringsmuligheder, så vil forvalteren i en global aktiefond placere 7 pct. på Tokyo-børsen. Resultatet er, at den dygtigt styrede passive afdeling giver et afkast, der svarer til markedsgennemsnittet minus omkostninger. Investor siger altså “nej tak” til at få et afkast, der er bedre end gennemsnittet.

Den aktive styring har et andet mål: Nemlig at give investorerne et bedre afkast end gennemsnittet i markedet. Det gør forvalteren ved at søge at finde de bedst mulige investeringer ud fra forventningerne til den økonomiske udvikling, selskabernes indtjening m.v. I eksemplet ovenfor kan forvalteren vælge at have mere eller mindre end 7 pct. placeret på Tokyo-børsen. Gør forvalteren det godt, får investorerne et afkast, der er højere end markedsafkastet. Ulempen er, at der også er en risiko for, at forvalteren har en uheldig hånd med investeringerne, og afkastet derfor bliver lavere. Alle kan naturligvis ikke gøre det bedre end gennemsnittet – og da omkostningerne typisk er højere i aktivt styrede afdelinger, fordi investeringsarbejdet er større – så vil den gennemsnitlige aktivt styrede afdeling klare sig lidt dårligere end den passivt styrede.

preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!