AMF: Kvinnors pensionsinbetalningar markant lägre än mäns

Related Content Related Video Related Articles

Statistik från AMF tyder på att kvinnors inbetalningar till tjänstepensioner är i genomsnitt 77% av mäns, främst på grund av lägre löner i kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete.

Statistiken tyder också på att att bland privatanställda arbetare är det fem gånger så vanligt att män får en extra stor pensionsinbetalning jämfört med kvinnor – 10,5% av männen respektive 2,1% av kvinnorna.

– Trettio procent av alla yrkesverksamma kvinnor arbetar deltid jämfört med bara 11 procent av männen enligt SCB,  skriver AMF.

– Av de privatanställda arbetarna arbetar över 45% av kvinnorna och 15% av männen deltid. Här är det vanligt med ofrivillig deltid.

– Att det är så här stora skillnader mellan kvinnors och mäns inbetalningar till tjänstepension är problematiskt. Det beror dels på att många kvinnor deltidsarbetar, dels på att traditionellt kvinnliga arbetaryrken till exempel inom handeln har lägre löner än i den mansdominerade byggnads- och tillverkningsindustrin, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom, AMF.

Kvinnors inbetalningar till tjänstepension i förhållande till mäns:

  • 25-34 år 65%
  • 35-44 år 74%
  • 45-54 år 78%
  • 55-64 år 85%
  • Snitt alla 77%

Statistiken omfattar drygt en miljon kunder i AMF med inbetalningar till premiebestämd tjänstepension (2013). Kunder inom avtalsområdena KAP-KL, PA03 och ITP kan även ha förmånsbestämd tjänstepension som AMF saknar uppgift om.

 

ABOUT THE AUTHOR
Jonathan Boyd
preloader
Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!