Catella Fonders förvaltare letar räntefondbubblan

Catellas Fredrik Tauson och Magnus Nilsson argumenterar att om det finns någon bubbla i räntebärande papper finns den snarast bland statsobligationer och inte i företagsobligationer.

I sitt månadsbrev publicerad 8e november skriver de två förvaltare (Tauson förvaltar Nordic Fixed Income Opportunity och Milsson förvaltar Catellas Avkastningsfond och Likviditetsfond) att det pågår en intensiv jakt bland investerare efter högre avkasting och/eller mindre svängig avkastning.

Detta in sin tur har lett till rubriker om bubblan som riskerar att blåsas upp av alla dessa investerare som jagar upp priser på tillgångar.

Tauson och Nilsson påpekar för det första att investerare bör vara mån om att trots de låga avkastningsnivåerna från så kallade investment grade obligationer, ligger avkastningen fortfarande kring det dubbla man får ut från statsobligationer över samma löptid.

Det finns förstås risker. De påpekar, t ex, att en kraftig konjunkturförsvagning kan medföra ökad risk för företagskonkurser, och i sin tur höjda riskpremier på företagsobligationer och sänkta kurser.

Men, med tanke på att avkastningen från svenska statsobligationer ligger under Riksbankens inflationsmål på 2%, bör investerare inse att marknaden inväntar en negativ realränta.

“En väldiversifierad företagsobligationsfond med relativt kort löptid och fokus på krediter med bra kassaflöde och/eller stark balansräkning har alla förutsättningar att generera en bättre riskjusterad avkastning än en traditionell statsobligationsfond.”

Vidare skriver de: “Framöver tror vi att de fonder som har flexibilitet och möjlighet att kunna allokera om kapital mellan samtliga tillgångslag på räntesidean och därigenom anpassa portföljen till rådande marknad kommer att vara vinnare. Fonder med möjlighet att skydda portföljen mot stigande marknadsräntor och som kan använda kreditskydd i turbulenta marknader har goda förutsättningar att bli vinnare 2013.”

 

preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!