Finlands centralbank spår ingen recession, medans Fitch sänker OP-Pohjola

Finlands Bank ser ingen recession nästa år, men väl en neddämpad ekonomisk tillväxt, enligt dess senaste konjunkturprognos. Samtidigt har Fitch sänkt sin kreditvärdering på OP-Pohjola, med hänsyn till världsekonomins utveckling.

Fitch sänkte också Finländska banken Sampo Banks danska moderbank Danske Bank, skriver Hufvudstadsbladet i Helsingfors. Andra som drabbades idag var Banque Federative du Credit Mutuel och Credit Agricole if Frankrike, och Rabobank Group i Nederländerna.

Fitch har tidigare sänkt värderingar på ett antal banker runtom Europa, på grund av de svårigheter som sektorn möter. Trots detta har Fitch också sagt att OP-Pohjola har en stark balans, god likviditet och stark kaptialförtäckning, skriver tidningen.

Finlands Bank spår en BNP som växer med knappa 0.4% nästa år.Tillväxten ökar till 1.8% år 2013, men mycket hänger på utvecklingen kring eurozonen och att skuldkrisen inte utvecklar sig till ett långsiktigt problem.

Samtidigt säger banken att Finlands regering måste skära mer i statsbudgeten. Enligt Finlands Banks chef Erkki Liikanen bör staten spara motstvarande 2.5% av BNP. Långsiktigt åberopar han förändringar i ekonomin, som till exempel högre pensionsålder, för att säkra den offentliga sektorn.

 

 

preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!