ISK dominerade sparandet under första halvåret

Senaste kvartalstatistik från Fondbolagens förening visar att nettosparande i fonder första halvåret 2015 dominerades av sparande via investeringssparkonton.

Nettosparande uppstod också genom fondförsäkringar (SEK15mdr) och förvaltarregistrerat fondsparande.

I konstrast uppstod uttag ur hushållens direktsparande, till ett värde av SEK20mdr.

Totalt nettosparades SEK63mdr under perioden. Av detta svarade ISK för hela SEK41mdr.

I sin analys av flöden skriver föreningen att nettosparandet under första kvartalet var “betydligt” högre än under andra kvartalet.

– Intressant är att notera nettouttagen från det individuella pensionssparandet (IPS) under andra kvartalet. Det minskade avdragsmöjligheterna (och det kommande slopandet av dessa 2016) har uppenbarligen påverkat och lett till ett nettoutflöde under första halvåret för första gången från IPS.

netosparande kv2 2015

fondformegenhet kv2 2015

 

preloader
Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!