Skandias Rotsman och Sterte med på webseminarium

Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet på Skandia, och Hans Sterte, chef för Skandia Livs kapitalförvaltning, är med i en diskussion kring fonder, placeringar, och investeringslösningar för tjänstepensionsmarknaden.

 

preloader
Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!