Skandias Rotsman och Sterte med på webseminarium

Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet på Skandia, och Hans Sterte, chef för Skandia Livs kapitalförvaltning, är med i en diskussion kring fonder, placeringar, och investeringslösningar för tjänstepensionsmarknaden.

 

preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!