Staff brace for Carnegie restructuring

Swedish firm Carnegie has announced a restructuring into three operationally and legally separate business areas, which will see the ending of its market making activities for the Swedish market.

The three areas will be Funds, Private Banking (PB) and Investment Banking/Securities (IBS), according to a statement from president and chief executive Frans Lindelöw (pictured) emailed to staff.

The change means that each of the three business areas will have full responsibility for costs and steps to secure profitability. The split also makes it easier for each to focus on their respective core business areas, Lindelöw said.

In addition to the legal split, the PB and IBS areas will in future be run off independent systems and platforms. An evaluation of most suitable back office systems is ongoing.

The new focus means that the Securities Sverige business area will be closed down. This includes market making in derivatives on the Swedish market, and the issuing of warrants, as well as arbitrage.

Lindelöw was appointed in May 2009 to lead the development of Carnegie after a period in which the firm went from being declared best Nordic broker in 2007 to being taken over by the Swedish National Debt Office in 2008 following an investigation by Finansinspektionen, the Swedish Financial Supervisory Authority. A recapitalisation allowed the company to be acquired and repositioned as a financial services provider.

Over the past couple of years the firm has built up its funds business through the acquisition of fund manager HQ. It also looked to private banking and structured products.

However, the acquisitions and other developments resulted in the company operating five different back office and settlement systems. This increased costs at the same time that income from equity related turnover decreased.

The full statement from Lindelöw emailed to staff today reads (in Swedish):

Kollegor,

Det har nu gått två år sedan vi tillsammans påbörjade bygget av det nya Carnegie och vi har tillsammans åstadkommit mycket som vi kan vara stolta över. Under det första året gick mycket kraft och energi åt att återuppbygga styrkan i organisationen efter en mycket turbulent period med hög personalomsättning.
Genom köpet av HQ för ett år sedan ändrade vi affärsmixen i Carnegie genom att växa inom private bakning och strukturerade produkter samt fick en välrenommerad fondverksamhet. Detta köp gjorde att vi fick en betydligt bättre mix av stabila intäkter från Private Banking och Fonder att balansera den mer volatila intäktsströmmen från Investment Banking och Securities. Integrationen har gått över förväntan vad gäller kunder och anställda även om det finns ytterligare synergier att hämta.

Vi är nu redo att ta nästa steg, vilket är att säkerställa att Carnegie har den effektivaste operationella strukturen per affärsområde och därigenom också den bästa lönsamheten. Carnegie har historiskt sökt uppnå affärssynergier inom olika geografiska områden men haft liten koordinering mellan länderna, vilket gett oss nuvarande struktur med totalt fem olika settlement- och back office-system inom koncernen. Den strukturella marknadsförändringen med lägre intäktsnivåer som framförallt skett inom aktieverksamheten de senaste åren gör att vi måste söka nya lösningar för att säkerställa acceptabel långsiktig lönsamhet.

Styrelsen har därför tagit ett inriktningsbeslut om att dela upp Carnegie i tre operationella och legala enheter; Fonder, Private Banking (PB) och Investment Banking/Securities (IBS). Denna förändring gör att varje affärsområde kommer att få fullt ägarskap och därmed full kontroll över samtliga kostnader och kommer att ha möjlighet att göra nödvändiga prioriteringar för att säkerställa en acceptabel lönsamhet. Uppdelningen gör det också enklare för affärsområdena att fokusera och utveckla sina respektive kärnverksamheter.

Den ändrade strategiska inriktningen gör att PB och IBS kommer att verka från separata system- plattformar. Tillsammans med PB och IBS sker för närvarande en utvärdering av vilket back office-system som är lämpligast för deras respektive verksamhetsområden. Vi kommer att återkomma med information inom kort.

Carnegies affärsidé är att skapa värde för våra kunder genom att erbjuda spetskompetens inom finansiell rådgivning och förvaltning. Vi måste se till att vi verkar inom områden där vi kan uppnå en ledande position, som är långsiktigt lönsamma och som kan bära sina samtliga kostnader. Utifrån dessa kriterier ska vi under hösten utvärdera de områden vi för närvarande verkar inom.

I linje med inriktningen mot rådgivning så kommer vi att successivt avveckla följande verksamheter inom Securities Sverige: market making inom derivat på den svenska marknaden, emittering av warranter samt arbitragehandel. Vi kommer fortsatt att ha en aktiv market making för att kunna vara en attraktiv motpart för våra kunder, men detta enbart utifrån ett rent kundperspektiv.

Tidslinjen för projektet är att det ska vara klart under 2012 och jag kommer löpande att återkomma med information om de beslut som fattas.

Detta är det tredje steget i Carnegies omstrukturering och vi påbörjar ett omfattande och krävande arbete men det är såväl min som styrelsens uppfattning att detta är nödvändigt för att säkerställa koncernens långsiktiga konkurrenskraft och den lönsamhet som såväl anställda som ägare kräver.

Hälsningar

Frans Lindelöw

preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!