Två förvaltare styck för Nordeas Stratega och Generationsfonder

Nordea Funds har preciserat vilka i utbudet av Strategafonder och Generationsfonder som skall framöver förvaltas av två ansvariga portföljförvaltare.

Hittils har de berörda fonderna förvaltats av en förvaltare styck.

Generationsfonderna riktar sig mot de med tänkta pensionsdagar, exempelvis 1 januari 2060. Strategafonderna är blandfonder som möjligör olika nivåer av exponering till underliggande räntefonder eller aktiefonder, tillika räntebärande placeringar, aktierelaterade instrument, hedgefonder, och ETF fonder.

Fond    Tidigare förvaltare Nya förvaltare
Stratega Ränta Maria Qundos Maria Qundos & Karl Hallberg
Stratega 10 Maria Qundos Maria Qundos & Karl Hallberg
Stratega 30 Maria Qundos Maria Qundos & Jessica Ottosson
Stratega 50 Per Walter Per Walter & Jessica Ottosson
Stratega 70 Per Walter Per Walter & Jessica Ottosson
Generationsfond Senior Per Walter Per Walter & Maria Qundos
Generationsfond 40-tal Per Walter Per Walter & Maria Qundos
Generationsfond 50-tal Per Walter Per Walter & Maria Qundos
Generationsfond 60-tal Per Walter Per Walter & Maria Qundos
Generationsfond 70-tal Per Walter Per Walter & Maria Qundos
Generationsfond 80-tal Per Walter Per Walter & Maria Qundos
Generationsfond 90-tal Per Walter Per Walter & Maria Qundos

Mer information on Nordea Funds utbud, inklusive faktablad, finns här: http://www.nordea.se/privat/sparande/fonder/fondutbud.html

 

 

ABOUT THE AUTHOR
Jonathan Boyd
Editorial Director of Open Door Media Publishing Ltd, and Editor of InvestmentEurope.
preloader
Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!