Her er oppskriften for suksessfondet

Storebrand Global Multifactor er faktorfondet med X-faktor. Fondet rundet fem år i november, og feirer med stabilt gode avkastningsresultater. Investeringene fondet gjør baserer seg på modeller eller algoritmer. Datamaskinene leter så etter investeringsmuligheter basert på fire ulike faktorer som er bestemt på forhånd.

Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!