Hvordan vil markedet reagere på en Trump-seier?

Økt oppslutning om Donald Trump har gitt risk-off i markedet og negative børser. Hvor stort utslag vil en Trump-seier gi på de amerikanske aksjemarkedene? Og hva er effekten på rente- og valutamarkedet?

Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!