Hvordan vil markedet reagere på en Trump-seier?

Økt oppslutning om Donald Trump har gitt risk-off i markedet og negative børser. Hvor stort utslag vil en Trump-seier gi på de amerikanske aksjemarkedene? Og hva er effekten på rente- og valutamarkedet?

Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!