Marknadssyn : Hur har reaktionerna på Trump varit hittils?

Ekonomiskt går världen hyggligt, och utsikterna ser faktiskt ganska ljusa ut för 2017. Om återhämtningen sedan finanskrisen benämnts som ”muddling through” så ser strategerna nu att en expansionsfas, en ”muddling through +”, ligger i korten.

Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!