Marknadssyn : Hur har reaktionerna på Trump varit hittils?

Ekonomiskt går världen hyggligt, och utsikterna ser faktiskt ganska ljusa ut för 2017. Om återhämtningen sedan finanskrisen benämnts som ”muddling through” så ser strategerna nu att en expansionsfas, en ”muddling through +”, ligger i korten.

Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!