Michael Livijn om Brexit och hur det kan påverka dig

Britterna röstade för att lämna EU. Vi sände live via Facebook och Periscope med vår chefsstrateg i detta ämne och pratade om hur det här kan komma och påverka dig.

Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!