Nordea Markets diskuterar nyckeltal från USA

Joachim Bernhardsen, analytiker vid Nordea, har diskuterat förväntningarna kring nonfarm payroll från USA och kring ECBs möte i Cypern senare i veckan.

Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!