Nordens första fond som gör investeringsbeslut genom artificiell intelligens – FIM AI

FIM Artificiell Intelligens är den första fonden i Norden som helt baserar sig på artificiell intelligens. Fonden placerar globalt i aktier och drar nytta av både artificiell intelligens för att upptäcka orsaker och följder som förblir osynliga för människoögat.

Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!