Nordens första fond som gör investeringsbeslut genom artificiell intelligens – FIM AI

FIM Artificiell Intelligens är den första fonden i Norden som helt baserar sig på artificiell intelligens. Fonden placerar globalt i aktier och drar nytta av både artificiell intelligens för att upptäcka orsaker och följder som förblir osynliga för människoögat.

Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!