Vår marknadssyn – just nu

Månaden som varit. Fortsatt goda ekonomiska utsikter … men förväntningarna är högt ställda. Vi minskar därför andelen aktier till neutral i våra portföljer.

Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!