Vår marknadssyn – just nu

Månaden som varit. Fortsatt goda ekonomiska utsikter … men förväntningarna är högt ställda. Vi minskar därför andelen aktier till neutral i våra portföljer.

Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!