Vår marknadssyn – just nu

Vilka effekter får Brexit för Storbritannien och EU? Och hur ser den globala tillväxten ut? Peter Engstedt berättar om vår syn på marknaderna just nu.

Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!