Vår marknadssyn – just nu

Vilka effekter får Brexit för Storbritannien och EU? Och hur ser den globala tillväxten ut? Peter Engstedt berättar om vår syn på marknaderna just nu.

Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!