Add Value: BESI gaat cash aanwenden voor dividenden en buybacks

Willem Burgers en Hilco Wiersma, fondsbeheerders van Add Value Fund, geven een uitgebreide analyse van de nieuwe ontwikkelingen rond een aantal Nederlandse small en midcapaandelen.  De fondsbeheerders zoomen in op drie van hun veertien deelnemingen, namelijk BESI, Nedap en Acomo, waarbij ASMI in de tweede helft van 2015 naar verwachting een nieuw aandeleninkoopprogramma zal aankondigen en/of een belastingvrije agiobonus zal uitkeren.

Technologiebedrijf Nedap heeft besloten tot uitbesteding van de productie- en logistieke activiteiten. Add Value juicht deze strategische heroriëntatie van het management toe. Naar verwachting zal hierdoor de bedrijfswinst met 3 tot 4 procentpunt toenemen zodat binnen twee jaar de doelstelling van minimaal 10% van de omzet gehaald zou moeten worden. Indien de top line omzetgroei over deze periode versnelt, ontwikkelt de winst per aandeel van Nedap tot en met 2017 (minimaal EUR 2,75 per aandeel) zich zoals de fondsbeheerders schetsten in hun Investment Case van oktober 2014.

BESI, toeleverancier voor de halfgeleiderindustrie, is een prominente speler in de Assembly Equipment Market die volgens onderzoeksbureau VLSI in 2017 met ruim 17% zal groeien ten opzichte van 2016. Komend jaar wordt een lichte teruggang verwacht ten opzichte van 2015. Deze trendmatige opgang is onlosmakelijk verbonden met de ‘Internet-of-things’ revolutie. Het verdienmodel van BESI is in essentie gericht op markten, klanten en technologie die groeipotentie hebben en op de verkoop van machines met een brutomarge van tenminste 45%. BESI heeft zich inmiddels stevig gepositioneerd in wat de sweet spot van de back-end industrie kan worden genoemd. Naast een gunstig afzetperspectief is een structurele kostenbeheersing de tweede pijler van het verdienmodel. In het lopende jaar zijn kostenbesparingen van in totaal EUR 10,5 miljoen begroot. Door alle maatregelen zal de brutomarge door de cyclus heen, ongeacht valutakoersen, tussen de 45 en 50% uitkomen. BESI kan ook bogen op een ijzersterke, schuldenvrije balans. CEO Blickman gaf aan tenminste EUR 80 miljoen als netto kaspositie te willen aanhouden. Wat overblijft, de zogenaamde excess cash van ruim EUR 50 miljoen, wil BESI gebruiken voor aandeleninkoop en/of extra dividenden.

De crisisheffing had bij Acomo, specialist in de handel en distributie van soft commodities, een significante invloed op de nettowinst in 2012 en 2013. De gerechtelijke procedures naar aanleiding van de invoering van die crisisheffing naderen de ontknoping. Het oordeel van de advocaat-generaal (een adviseur van de Hoge Raad) dat de heffing in strijd is met het zogenoemde eigendomsrecht, zou de opmaat kunnen vormen voor het terugvorderen van (een deel van) deze heffing door ondernemingen. Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad. In dit kader is door de fondsbeheerders navraag gedaan bij Acomo. Indien de uitspraak van de Hoge Raad positief uitpakt, zou dit betekenen dat Acomo een vordering van maximaal EUR 1,6 miljoen zou kunnen inboeken.

Voor geheel 2015 voorzien we, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een ruime dubbelcijferige gemiddelde winstgroei in de portefeuille, waarbij het effect van mogelijk omzet- en winstverhogende acquisities nog niet is inbegrepen.

ABOUT THE AUTHOR
Mona Dohle
Mona Dohle speaks German and Dutch, she is DACH & Benelux Correspondent for InvestmentEurope. Prior to that, she worked as a journalist in Egypt and Palestine. She started her career as a journalist working for a local German newspaper. Mona graduated with an MSc in Development Studies from SOAS and has completed the CISI Certificate in International Wealth and Investment Management.

Read more from Mona Dohle

preloader
Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!